Psycho-informačné technologie (PSY-IT) Prof A.V. Ignatenko

Obsah

  • Duchovná informácia - know-how profesora A. Ignatenko - subinformačné harmonizéry zdravie, úspech a mladosť - duchovná a informačná abeceda života - stručná klasifikácia informácie - najjednodušie spôsoby, ako pracovať s informáciou - 5 princípov evolučnej informácie v abecede života - cvičenie na chrbticu a odporučenie zdravého spôsobu života - nový 12 úrovňový model systému ľudského vedomia - nové bio-informačný model človeka a vesmíru - nový subinformačný komplex myslenia, metrix ľudského myslenia - stručná klasifikácia informácie - denný plán špecialistu - práca s emóciami - bio-energoinformačné cvičenie - involučná informácia - karma.

    Brožúra obsahuje veľa informácií, obrázkov, je vhodná, nie len pre odborníkov, psychoinformaciológov a ich pacientov, ale tiež pre každého človeka.

    Formát 18 x 24 cm, 24 strán cena /13 Euro

  • psychoinformaciologia