O mne

Milujem Kozmohumanistické vedy, pretože mi umožnili pochopiť, čo je človek, na akom princípe pracujú všetky jeho systémy a orgány, my všetci sme absolútne geniálne stvorení v súlade s Kozmickými evolučnými zákonmi. Žijeme, existujeme tu vlastne na základe vzájomnej energo-informačnej výmene medzi človekom, zemou, vesmírom a okolitým prostredím. Ale, ak tieto zákony narušujeme tým, že my sami, naša duša vyrába negatívne informácie, myšlienky, alebo ich prijímame z okolitého prostredia objavujú sa u nás zdravotné problémy, ako sa hovorí dobieha nás naša osobná karma, z minulých životov a niečo málo sme si vyrobili v tomto živote. Odkiaľ vlastne prichádza karma k človeku? Prichádza z vesmíru, každá negatívna informácia, ktorá prejde cez systém človeka sa podľa zákona zachránenia informácii, ukladá vo vesmíre, v našom makrokozmickom kanále a ako karma sa odtiaľ sa ku nám veľakrát vracia, vždy však s tým negatívnym účinkom na náš systém, až pokým ju nepretransformujeme.

bloky

Narodila som sa 5.1.1955 v Modre a od mojich 39 rokov, keď som vtedy bola chorá, sa intenzívne zaujímam o zdravie človeka a o všetko, čo so zdravím súvisí. Cez jogu, meditácie, pozitívne myslenie, alternatívnu medicínu Ing. Jiřiho Janču CSc, reflexológiu manželov Patakyovích, som reflexológ od roku 2003 a cez nádherné myšlienky od pedagóga a filozofa Omraama Mikhaela Ainvanhova, som postupne prišla, až ku Kozmohumanistickým vedám, k nádherným vedám o Človeku, Zeme a Vesmíre profesora Alberta Ignatenka. Semináre na jeho Medzinárodnej Akadémii Kozmohumanizmu a Informaciológie navštevujem, od roku 2006, začala som v Bratislave a pokračujem v Prahe, som Mgr. psychoinformaciológ rehabitológ, zaslúžilý člen Svetovej Kozmohumanistickej Ligy Národov. Prešla som, už veľmi dávno na pozitívne myslenie, ale, až na týchto seminároch, som si uvedomila, že, len pozitívne myslenie je málo, ak pozitívnemu mysleniu pridám tieto najnovšie technológie, tak sa všetky moje myšlienkové programy zrealizujú oveľa rýchlejšie.

bloky

Pochopila som, že každá myšlienka je vlastne jemnohmotná informácia, všetko, čo si pomyslíme, čo vidíme, alebo počujeme, nás ovplyvňuje, ovplyvňuje naše zdravie, ovplyvňuje náš centrálny nervový systém, ovplyvňuje činnosť endokrinných žliaz, sú to hormonálne žľazy s vnútornou sekréciou, ktoré potom do krvi uvoľňujú buď toxíny a pôsobia na celý náš systém deštruktívne, alebo endorfíny, hormóny šťastia a tie pôsobia na celý náš systém blahodárne, uvedomila som si, že každá pozitívna myšlienka všetky systémy človeka reproduktívny, urogenitálny, tráviaci, kardiovaskulárny, dýchací, endokrinný, imunitný aj centrálny nervový regeneruje a negatívna ho degeneruje, lebo po každej myšlienke, vždy nasleduje emócia, potom reč aj činy. My všetci sme na rovnováhe endokrinného systému závislí po každej stránke, po psychickej, aj fyzickej. Ak sú informácie, myšlienky negatívne, je dobre vedieť, že ich ich môžeme vždy zrušiť, pretransformovať, premeniť, veď už dávno vieme, že informáciu nie je možné zakázať ani zničiť, ale ak je negatívna, môžeme ju premeniť, pretransformovať. Naozaj nikto z nás nemusí pasívne prijímať zlo, nasávať ho, ako špongia, naučme sa vyberať si to, čo je pre nás vhodné, či sa to už týka našej hrubohmotnej potravy, ktorá živí naše hrubohmotné /fyzické/ telo, to je to 0,01% z celého systému človeka, alebo sa to týka jemnohmotnej informačnej potravy, ktorá živí všetky naše jemnohmotné /psychické/ telá, to je 99,99% z celého systému človeka.

bloky

Jedna z troch Kozmohumanistických vied profesora Alberta Ignatenka, Kozmo-eniopsychológia, ktorá skúma človeka, ako systém, sformovala nový bio-informačný model človeka a vesmíru hovorí, že naše jemnohmotné telá tvoria 99,99% nášho celého tela. Biofyzické telo tvorí iba 0,01% nášho tela. Človek má 12 úrovní myslenia a 13. absolútna, je Duchovnosť, človek má 100 podúrovní vedomia, vedomie to je evolučný etalón rozvoja tých, alebo iných foriem schopnosti, vedomosti, on ukazuje objektívnu realitu hrubohmotných a jemnohmotných javov, svetov. Priama a spätná väzba medzi všetkými jemnohmotnými úrovniami vedomia vo vnútri človeka sa uskutočňuje pomocou jemnohmotného kanálu Sušumna a môže byť blokovaná negatívnou, jemnohmotnou, alebo hrubohmotnou informáciou, nahromadenou človekom, v dôsledku porušenia vesmírnych zákonov vybudovania, rozvoja zdokonaľovania ľudského vedomia. Každá jemnohmotná úroveň vedomia človeka je spojená so svojou biofyzickou, hrubohmotnou úrovňou vedomia /orgány a systémy/ a tiež so svojim jemnohmotným svetom /jeho analogiou/ a svetom absolútneho Stvoriteľa pomocou Informačných centier riadenia /čakier/ a dvoch základných kanálov /vedľa sušumny/ Ida a Pingala. Tieto kanály, ktoré rozvádzajú pránu do celého tela sa nazývajú Nádi. Spojenie medzi nimi je priame, aj spätné. Tieto kanály sú jemnohmotné systémy, paralelné s Nervovým systémom, prostredníctvom neho sa uskutočňuje spojenie s vnútornými orgánmi aj s informačnými centrami riadenia, formou pripomínajú špirálovite pravostranne sa otáčajúce kužely. Sú navlečené doslova, ako gorálky na náš centrálny mikrokosmický kanál Sušumna, prichádzajúci zo sveta absolútnej večnosti k človeku. Sušumna, ohnivozlatá niť, udržuje v priebehu celého života na Zemi jedenásť jemnohmotných úrovní a podúrovní vedomia človeka. Ona je prvotným prameňom života Stvoriteľa na Zemi a vo Vesmíre.

bloky

Existuje pozitívna /evolučná/ a negatívna /involučná /informácia, pozitívna informácia / myšlienka/ systém človeka harmonizuje, rehabilituje, koriguje, detoxikuje, omladzuje, dáva energiu a otvára schopnosti. Pozitívna informácia, dáva človeku všetko, čo potrebuje k plnohodnotnému životu, vchádzajúc do systému človeka, vytvára pozitívne emócie, mozog vysiela signál na tvorenie endorfínov, hormónov šťastia a automaticky sa vylepšuje zloženie krvi a samozrejme sa zlepšuje práca všetkých jeho systémov, orgánov a otvárajú schopnosti.

J

Negatívna informácia pôsobí na systém človeka presne naopak, pôsobí deštruktívne, tvorí negatívne emócie, vytvárajú sa toxíny, zhoršuje sa zloženie krvi, automaticky sa samozrejme zhoršuje práca všetkých jeho systémov a orgánov, človek stráca energiu, bunky aj orgány začínajú rýchlejšie starnúť, zhoršuje sa pamäť, zatvárajú sa schopnosti, osobnosť človeka sa oslabuje.

Čo je informácia? Informácia je nekonečne jednotný zákonitý proces základných vzťahov spojení, vzájomných spojení, vzájomného pôsobenia a závislosti medzi energiou, pohybom, hmotou, mikro a makro štruktúrami vesmíru. Prvotná je informácia, ktorá, ale neexistuje bez pohybu. Len informácia v pohybe je energia, ktorá je na druhom mieste a na treťom je hmota. Preto nie bytie, určuje vedomie, ale informácia. A informácia je vlastne vedomie a ono určuje bytie.

päť foriem pran

Každý z nás má fenomenálne schopnosti, o ktorých ani netušíme, každý človek je potenciálny génius. Jediné, čo nám bráni v ich prejavení, je množstvo mínusovej informácie v našom systéme. Stále narušovanie kozmických zákonov, spôsobuje, že sa náš kanál spojenia medzi Mikrokozmom a Makrokozmom zužuje a ak nemáme dostatočný prístup k jemným kozmickým energo-informačným tokom, nie sme schopní ani prijímať, ani vysielať a podobáme sa nedokonalému rádiu, ktorého signál môžeme zachytiť maximálne v pásme stredných vĺn. Naše vedomie je zúžené a preto si ani nedokážeme predstaviť, že môže existovať aj iný stav, iná realita. Nechápeme, že kľúč k zdraviu a úspechu držíme v rukách, iba my sami.

blokyVšetci sme deti zeme a vesmíru, sme prijímače a vysielače, človek je mikrokozmos a vesmír makrokozmos, človek je hologram vesmíru a všetky informácie, čo sú založené vo vesmíre sú aj v ňom. Človek je fyzicko energo-informačný systém, ktorý, ak je otvorený a odblokovaný, má vždy dostatok energie na prácu, má dostatok informácii na rozvoj a cez duchovnú evolučnú informáciu, si dokáže každý jeden s úsmevom a bez veľkej námahy dosiahnuť absolútne zdravie, mladosť, dokáže si vybudovať absolútny silný bio-energo-informačný systém.

Ale, človek prijal nesprávny model, narodil som sa, do 20 rokov študujem, do 40-50 rokov pracujem a potom, už začínam starnúť, to je prosím nesprávny model, je čas odložiť tento dezinformačný model, že človek musí byť starý a chorý. Kozmické evolučné zákony, v súlade s ktorými je stvorený celý svet, naša zem, vesmír, človek aj všetko okolo nás sú dané a nemenné, určite sa, len tak, k vôli nám nebudú meniť, ale ak chceme mať všetko, čo potrebujeme k plnohodnotnému životu, tak na základe nášho slobodného rozhodnutia začnime, my sami pracovať na sebe.

bloky

My si tu žijeme a vôbec nepoznáme človeka, poznáme iba hrubohmotné, materiálne, fyzické telo. Ale, až tie jemnohmotné, psychické telá spolu s naším fyzickým telom tvoria spolu jeden nádherný celok, človeka. Prečo by sme mali stále používať, iba 4. alebo 5. úroveň myslenia, kde sa nachádzajú schopnosti, ako je intelekt, alebo sila vôle, systematickosť, cieľavedomosť, keď už vieme, že každý človek má, až 12. úrovní myslenia a 13. absolútna je Duchovnosť a vieme aj to, že každá úroveň myslenia má aj svoju silu, má inú rýchlosť realizácie našich myšlienkových programov. Preto je dobre si uvedomiť, že nie od množstva technológii, ktoré sa naučíme, ale od sily nášho myšlienkového aparátu, od toho, ktorú úroveň myslenia, dokážeme používať, závisí, ako rýchlo sa zrealizujú všetky naše túžby, projekty, všetky naše myšlienkové programy, ktoré tvoríme.

Čo je nemoc? Je to absencia energie, prečo? Človek si buď sám vytvára vo svojom vnútri negatívne informácie, strach, stres, smútok, hnev a iné, alebo ich prijíma z okolia a keďže sú pre náš systém neprirodzené, nepotrebné, tak sa ich snaží náš systém zbaviť, aby nám zachoval zdravie a pretransformováva, premieňa ich na pozitívne. Tie, čo nestihne pretransformovať, vyhadzuje systém do Vesmíru, tam sa fixujú v našom makrokozmickom kanále a získavajú schopnosť, podľa zákona zachránenia informácie, sa ako karma ku nám veľa krát vracať, vždy však s tým istým negatívnym účinkom na náš systém, až pokým ich všetky nepretransformujeme. Už vieme, že informáciu nie je možné zničiť, ale je možné ju vždy pretransformovať a keďže musí náš systém často pretransformovávať negatívne informácie na pozitívne, aby nám zachoval zdravie, lebo sú pre nás nepotrebné, tak pracuje a pri každej práci sa spotrebováva energia, ktorú náš organizmus potrebuje na to, aby všetky naše orgány a systémy mohli efektívne pracovať, aby sme boli zdraví a keďže sa míňa, na stále pretransformovávanie negatívnych informácii, či už tých našich, alebo aj z okolitého prostredia, tak chýba potom energia všetkým našim orgánom a systémom na plnohodnotnú prácu, organizmus je oslabený, systém človeka sa degeneruje a objavujú sa zdravotné problémy.

Na realizáciu svojich myšlienkových programov, však nepoužívame 100% potenciálu svojho organizmu, ale maximálne 1,5 - 3 %, ostatné naše schopnosti spia, driemu. Preto sa aj realizácia všetkých našich myšlienkových programov spomaľuje o 97-98,5% a taktiež náš organizmus nedostáva množstvo rôznych druhov energií, čo vedie k jeho oslabeniu a ku vzniku rôznych ochorení. Ak však začneme používať nový myšlienkový nástroj, ktorý profesor Ignatenko nazval Subinformačný Metrixový Komplex Myslenia, on pracuje, až na subatomárnej úrovni, na úrovni kvarkov, to je najmenšia častica atómu, tento nový myšlienkový nástroj spojí všetky naše schopnosti v jediný konglomerát a my budeme schopní používať o 97- 98,5 % vedomostí viacej. Vďaka tomu sa realizácia všetkých našich myšlienkových programov zrealizuje omnoho rýchlejšie. Poznatky od profesora Ignatenka, nám všetkým, umožnia využívať na 100% svoj potenciál, zvýšiť, tak rýchlosť realizácie všetkých našich životne dôležitých myšlienkových programov o 97 - 98,5 % a navyše nám umožní dostať obrovské množstvo rôznych druhov energií, pre dosiahnutie absolútneho zdravia, mladosti, šťastného, úspešného, radostného, aktívneho života, otvorenie schopností, to je prosím záruka nášho zdravia, úspechu, postupu v našom živote. Psychoinformačné technológie, pracujú na úrovni atómu, ale subinformačné technológie tie pracujú, tak, že vchádzajú, až do vnútra atómu, na jeho najmenšiu časticu, kvark, pracujú mnoho tisíc krát rýchlejšie.

blokyAnatómiu kozmického človeka, teda poznanie jemných tiel, Informačných centier riadenia /čakier/ ich vzájomných vzťahov, nielen s fyzickým telom, ale i s makrokozmickými energo-informačnými jednotkami a jemnými svetmi, ktorá je základom evolučnej abecedy, by si mal osvojiť každý z nás. Bez dôkladnej znalosti týchto základných vzťahov, nemôžeme porozumieť vzájomným energo-informačným vzťahom Mikrokozmu a Makrokozmu, nemôžeme pochopiť vzájomné prepojenie Človeka, Zeme a Vesmíru

Mojou úlohou, ako odborníka psychoinformaciológa rehabitológa, je otvoriť systém človeka, sňať bloky, z chrbtice, zharmonizovať všetky jeho systémy a orgány, dať človeku kľúč, nový model myslenia, veľmi silný myšlienkový nástroj, naučiť ho, ako pracovať s ním, aby si potom každý jeden sám, na základe svojho slobodného rozhodnutia, mohol začať riadiť svoje vnútorné orgány a systémy. Aby si, tak postupne vybudoval silný bio-energo-informačný systém a začal sa evolučne rozvíjať a dostal sa, čo najskôr, s úsmevom a bez veľkej námahy, k vytúženému cieľu, k absolútnemu zdraviu, mladosti, k nádherným schopnostiam, o ktorých ani netušil, že ich má.

Päť duchovných evolučných informačných princípov.
1. plniť kozmické evolučné informačné zákony, lebo v súlade s nimi sme stvorení
2. prijímať svojimi piatimi zmyslami, vždy, iba pozitívne informácie
3. okamžite, vždy transformovať všetky negatívne informácie na pozitívne
4. modelovať vo svoje mysli, vždy, iba pozitívne myšlienky, informácie, projekty, túžby, ciele
5. všeodpustenie, odpustiť všetkým, lebo ubližujeme sami sebe, keď držíme v sebe negatívne informácie
Ak plníme týchto 5 princípov, vytvárame si pozitívnu informáciu dharmu, pre náš systém, ktorá znižuje našu osobnú karmu, mínusovú informáciu.

bloky

Ale všetci ľudia stále hľadajú zázračný spôsob, zázračný elixír, no nemôžu nič nájsť, prečo? Pretože, ak človek používa, iba obyčajné myslenie, ani tie najlepšie elixíry, terapie, masáže, krémy, mnemanické, pamäťové metódy a iné technológie, nebudú správne fungovať, sú pomalé, lebo vtedy jeho systém nie je schopný vyrobiť dostatočné množstvo energie na správne fungovanie. Ale je absolútne nádherné, ak človek pochopí odkiaľ k nemu prichádza evolučná informácia aj energia, teda, alebo jednoducho povedané, že kde si môže sám sebe dobiť baterky, bez postrannej pomoci kohokoľvek. Ak znížime karmu, odídu od nás všetky choroby, náš systém začína pracovať normálne, otvoria sa schopnosti a my začíname žiť absolútne nádherný život. Kozmohumanistické vedy profesora Alberta Ignatenka dávajú človeku novú Bio - informatiku, novú Bio-energetiku, dávajú človeku EVOLUČNÚ ABECEDU ŽIVOTA, želám vám všetkým absolútne nádherný úspešný, každý váš deň, Mgr. Nováková Anna.